Ugrás a tartalomra

Komplexné služby obce – apríl 2021

Közzétéve 11.4.2021.

Vážení obyvatelia,
v najbližších dňoch navštívia vaše domácnosti zamestnanci obce a poriadkovej služby, ktorí počas tejto návštevy vykonajú viac úkonov.

Čo bude pri návšteve vašej domácnosti vykonané?
 

1.     Čipovanie nádoby na komunálny odpad.

2.     Aktualizácia údajov o psoch v domácnosti, odovzdanie známky pre psa, poradenstvo.

3.     Odovzdanie 2 ks respirátorov FFP2 pre každého obyvateľa obce s trvalým pobytom v Jelke nad 10 rokov.

4.     Odovzdanie rozhodnutí za poplatky za komunálny odpad a miestne dane.
 

1.     Čipovanie nádoby na komunálny odpad

V rámci elektronizácie systému zberu komunálneho odpadu v našej obci začíname s čipovaním nádob na komunálny odpad. Je to ďalší krok vpred v rámci systému odpadového hospodárstva obce. Čipovať nádoby budeme po jednotlivých uliciach. O čase čipovania vás budeme vopred informovať obecným rozhlasom, e-mailmi a prostredníctvom sociálnych sietí.

Prečo čipujeme nádoby?

 • Získame kontrolu nad dodávanými službami. Budeme vedieť či, kedy, kde a v akom stave bola vyvezená nádoba.
 • Ušetríme čas a peniaze, pretože nebudeme každý rok meniť nálepky na smetných nádobách. Nové nálepky s čipom a QR kódom vydržia na nádobách až 7 rokov.
 • Zvozová spoločnosť bude pri každom vývoze kontrolovať a vedieť, či je zaplatený poplatok za odvoz, a či má teda nádobu vysypať alebo nie.
 • Pripravujeme sa na množstvový zber komunálneho odpadu, ktorý by sme chceli zaviesť v budúcnosti.
 • Nový systém zavedieme aj na zbernom mieste za cintorínom, kde sa budú občania preukazovať kartičkou s QR kódom a nie potvrdením o zaplatení poplatku za komunálny odpad ako tomu bolo doteraz.


POZOR!

 • Pri čipovaní nádob musí byť prítomný majiteľ nehnuteľnosti, pretože bude povinný potvrdiť preberací protokol o dodaní čipu. Čip je vlastníctvom obce a občania zaň neplatia.
 • Z dôvodu zabezpečenia trvácnosti čipu, budú čipy lepené iba na nepoškodené nádoby, zbavené starých nálepiek a nečistôt. Týmto vás žiadame o spoluprácu a ústretovosť a aby ste si nádoby od nálepiek vopred očistili.
 • Po očipovaní všetkých nádob obec automaticky prejde na nový systém zberu a budú vyvážané len očipované nádoby!

2.     Aktualizácia údajov o psoch v domácnosti, odovzdanie známky pre psa, poradenstvo

Mnohí z nás – obyvateľov obce už zažili rôzne príhody s voľne sa pohybujúcimi psami po našej obci. Väčšinou išlo o zabehnutých psov, ktorých zvyčajne hľadali ich majitelia. No riešili sme aj ťažšie prípady, ako napríklad napadnutia psom alebo nedostatočnú starostlivosť o psa. Máme v obci starostlivých majiteľov, ale aj chronicky sa opakujúce prípady, kedy sa majiteľ o psa nestará alebo nemá dostatočne zabezpečené oplotenie proti úteku psa.


Aké sú základné pravidlá a na čo treba pri chove psov dávať pozor?

 • Pes na verejných priestranstvách musí byť viditeľne označený obecnou známkou s evidenčným číslom, ktorú majiteľ obdržal na obecnom úrade pri zaregistrovaní psa.
 • Chovateľ alebo držiteľ psa je zodpovedný za zabezpečenie svojho dvora proti úteku psa.
 • V naše obci platí všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019 o chove psov na území obce Jelka.
 • Psa, narodeného po 1. septembri 2018, je nutné podľa zákona č. 282/2002 Z. z. začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku – čipovanie vykonáva veterinárny lekár.

Po mnohých mesiacoch práce, pomáhaní, dohováraní, riešení mnohých odchytov a hľadaní majiteľov zabehnutých psov sme dospeli k záveru, že je potrebné vykonať akýsi reštart celej „psíčkárskej“ agendy v našej obci. Preto zavádzame nový informačný systém evidencie psov v obci, ktorý nám má pomôcť byť lepšie informovaní a včas reagovať.


Čo to vlastne znamená a čo nás všetkých čaká?

 • Obec vykoná nové sčítanie psov priamo v domácnostiach.
 • Každý jeden pes v obci obdrží novú estetickú, trvácnu, kovovú známku na obojok, ktorú je povinný nosiť a vďaka ktorej by pri náhodnom úteku mal byť identifikovateľný aj bez čítačky čipov.
 • Pri sčítaní psov doplníme náš informačný systém informáciami o každom psovi: meno, vek, farbu, rasu, fotku, tel.číslo na majiteľa, číslo známky a pod., takže psíka budeme schopní ľahko identifikovať a majiteľ bude môcť byť promptne kontaktovaný.
 • V spolupráci s organizáciou Sloboda zvierat zabezpečíme veľmi výhodné podmienky na čipovanie psov, sterilizáciu psov alebo odvoz psov bez majiteľa do útulku.

Výsledkom sčítania psov bude, že budeme mať jasný prehľad o skutočnom počte psov v našej obci a žiaden pes nebude bez majiteľa alebo držiteľa. Po sčítaní budeme v prípade zabehnutia alebo úteku psa schopní rýchlo psa identifikovať a kontaktovať jeho majiteľa. V neposlednom rade pomôžeme túlavým a nechceným psom, aby si našli nový domov. Robíme to pre bezpečnosť a poriadok v našej obci.
 
 

3.     Respirátory pre obyvateľov obce

Zavedené sprísnené pandemické opatrenia ukladajú povinnosť od 15.3.2021 nosiť FFP2 respirátor občanom vo všetkých interiéroch, t.j. v obchodoch, vo verejných budovách a ďalších priestoroch. Je predpoklad, že takéto podmienky budú pretrvávať dlhšiu dobu. Obec v predchádzajúcom období už poskytla zadarmo každému občanovi obce nad 62 rokov 2 ks FFP2 respirátorov. Teraz obec pomoc obyvateľom rozširuje a zdarma poskytne každému svojmu obyvateľovi s trvalým pobytom v obci Jelka vo veku nad 10 rokov 2 ks FFP2 respirátorov.