Ugrás a tartalomra

Nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetősége

Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről hivatalos érintkezésben a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló, későbbi jogszabályokkal módosított 184/1999 sz. törvény 2. § (3) bekezdése értelmében

Közigazgatási szerv neve:                     JÓKA KÖZSÉG 

Működés helye:                                    KÖZSÉGI HIVATAL JÓKA

KISEBBSÉG NYELVE, amelyet a

Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez

tartozó polgárai ezen szervvel történő

hivatalos érintkezés során használhatnak:                                                magyar nyelv

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ POLGÁRÁINAK JOGAI:

– a kisebbségi nyelv használatához való jog a Jóka községgel történő szóbeli és írásos érintkezés során, ideértve az írásbeli okiratok és bizonyítékok benyújtását.

– a közigazgatási szervnek a kisebbségi nyelvű beadványra kisebbségi nyelven is adott válaszához való jog, ideértve a közigazgatási eljárásban hozott határozat kisebbségi nyelven is történő kiadásának kérelmezési jogát (2012. július 1-jétől), valamint a kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, engedély, jogosítvány, igazolás, vélemény és nyilatkozat kiadásának kérelmezéséhez való jogot (a többi közokiratra ez a jog nem vonatkozik) kisebbségi nyelven is (2012. július 1-jétől). Kétség esetén a közigazgatási szerv államnyelvű válasza a döntő.

– kétnyelvű, mégpedig államnyelvű és kisebbségi nyelvű hivatalos formanyomtatvány igényléséhez való jog, (2012. július 1-jétől).

A kisebbség nyelvén történő ügyintézésre ugyanazok a határidők vonatkoznak, mint az állami nyelven történő ügyintézésre.

A KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELEZETTSÉGEI:

– Jóka község a kisebbségi nyelven írott beadványra az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is választ ad. Kétség esetén a közigazgatási szerv államnyelvű válasza a döntő. A közigazgatási szerv azon válasza, amely közokiratnak minősül, az államnyelven mellett csak abban az esetben kerül kiadásra kisebbségi nyelven is, ha engedélyről, jogosítványról, igazolásról, véleményről és nyilatkozatról van szó.

– kisebbségi nyelvű beadványra kezdődő eljárás esetén vagy kérelemre a Jóka község által a közigazgatási eljárásban hozott határozatot államnyelv mellett kisebbségi nyelvű hiteles fordításban is kiadja (2012. július 1-jétől). Kétség esetén a határozat államnyelvű szövege a döntő.

– A születési anyakönyvi kivonatok, a házassági anyakönyvi kivonatok, a halotti anyakönyvi kivonatok, engedélyek, jogosítványok, igazolások, vélemények és nyilatkozatok kérelemre kétnyelvűen kerülnek kiadásra, mégpedig államnyelven és kisebbségi nyelven. Kétség esetén a közokirat államnyelvű szövege a döntő (2012. július 1-jétől).

– A Jóka község hatáskörében kiadott hivatalos formanyomtatványokat kérelemre kétnyelvű formában is a polgárok rendelkezésére bocsátja, mégpedig államnyelven és kisebbségi nyelven (2012. július 1-jétől).

Jóka község a magyar nyelv használatának lehetőségét a következő módon biztosítja:

– a község legfelsőbb végrehajtó szerve által

Ing. Gabriel Kiš                                polgármester

valamint a község alkalmazottai által

Melinda Németh                      hivatalvezető

Mgr. Gabriela Horváthová        polgármesteri hivatal és jogi ügyek

Ing. arch. Silvia Varjú             építési- és telekügyek

PhDr. Nikoleta Molnáriová        lakossági nyilvántartás és szociális ügyek

Marta Szabóová                      anyakönyvi hivatal és iktató

Agneša Madarásová                hulladék- és helyi gazdálkodás, bérelszámolás

Zita Tóthová                           adózás és temetkezési ügyek

Sidónia Banková                     könyvelés

Viola Ravaszová                     pénztár

Ing. Elvíra Hollósyová adminisztráció

Amennyiben a Szlovák Köztársaság állampolgárának sérült a kisebbségi nyelv szóbeli és írásbeli érintkezésben történő használatához való joga (a törvény 7b §-a), erről a tényről értesítheti a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának Nemzeti Kisebbségek Főosztályát, amely közigazgatási eljárást indít az ügyben.

Jókán, 2020. június 1-én

                                                                                                Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                  polgármester

Fontos hivatkozások:

Jogszabályok magyar nyelven                    https://www.slov-lex.sk/madarsky-jazyk

Fontos információk                                    https://www.onkormanyzas.sk/