Ugrás a tartalomra

A község hulladékgazdálkodása

Az összes a község hulladékgazdálkodása

Tisztelt lakosság!

A közeljövőben községünk hulladékgazdálkodásában változások lépnek érvénybe. Ennek kapcsán szeretnénk önöket informálni.

Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján elmondhatjuk, hogy mi – községi lakosok átlagon felüli mennyiségű kommunális hulladékot produkálunk. Ez a hulladéktöbblet negatívan befolyásolja a községi költségvetést és a hulladék elszállításának díja lényegesen magasabb, mint a lakosok és vállalkozók álltal befizetett illeték. Községünknek azonban úgy kell gazdálkodnia, hogy a begyűjtött illeték fedezze a hulladék elszállításának költségeit. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyi szemetet produkálnak a lakosok, annyit is fizessenek ki. Amennyiben ebben az évben is hulladék többletet termelünk , a szemételszállítás díja a 2020 -as évben lényegesen magasabb lesz.

A hulladék elszállítási illeték mennyiségét szeparálással tudjuk befolyásolni. A szeparált, azaz különválogatott kommunális hulladék – műanyag, papír, üveg, fém, textil, biológiai hulladék, elektromos hulladék – elszállításáért nem fizetünk. Minél több hulladékot szeparálunk, annál jobb.

A Szlovák Köztársaság törvényei szerint a hulladék összegyűjtési és elszállítási illetékén kívül a község magas illetéket fizet az államnak a hulladékgyűjtő telepeken való tárolásért. Egyszerűen szólva egyfajta büntetés ez az állam részéről azon községeknek, ahol a lakosság nem szeparálja a hulladékot. Kevesebb hulladék előállításával, illetve annak szeparációjával tehát elkerülhetjük, hogy a szemét elszállítási illeték egy főre eső összege 19,30 €-ól 34 € -ra emelkedjen. Ez az összeg a 2021-es évben akár 70€/fő-re emelkedhet.

A hulladék hatékony szeparálásával ezt az emelkedést minimálisra csökkenthetjük. Ez okból lépteti érvénybe községünk az új hulladékgazdálkodási törvényeket.

Mit jelent ez számunkra?

Néhány olyan intézkedésről van szó, melyek megkönnyítik községünk lakosainak életét, lehetővé teszik a kommunális hulladék szeparálását, s ezáltal hatékonyan befolyásolják a hulladék elszállításának költségeit.Mi változik?

1. Bevezetjük a különválogatott műanyag- és papírhulladék zsákokban történő elszállítását

Azon háztartások melyek megfizették a szemétszállítási illetéket, 24 darab 120 literes átlátszó zsákot kapnak a községházán. Ez a mennyiség 12 hónapra elegendő, minden hónapra 2 zsák. Az egyik a szétválogatott műanyagra, a másik az ugyancsak szétválogatott papirra. Havonta egyszer minden háztartás kiteszi a zsákokat a kapu elé, ahonnan a szeparálás minőségi ellenőrzése után elszállítják.

Ha a háztartásokban több műanyag és papír gyűlik össze, több zsák is kitehető, ezeket is elszállítják. Ha a zsákok elfogynak, megvásárolhatók a községi hivatalban, előre meghatározott községi ár szerint.A műanyag- és papírhulladék zsákos elszállításának időpontjai a 2019-es évre:

5.30., 6.27., 7.25., 8.22., 9.19., 10.17., 11.14., 12.12.

Mit tehetünk a műanyagra szolgáló zsákba?

Összepréselt műanyag üvegeket,műanyag üdítős, szörpös, boros üvegeket, samponos, öblítős, desztillált vizes, folyékony szappanos és egyébb tisztítószeres flakonokat, műanyag tárolóüvegeket, szilontáskákat, mosóporos zacskókat, építkezési és egyéb csomagoló fóliák, joghurtos és egyéb élelmiszeres dobozok / ételmaradék nélkül/, műanyag játékok, tárgyak, polisztirol. Ezekbe a zsákokba rakható továbbá TETRAPAK jelzésű műanyag /gyümölcslé és tartósított tej dobozai/,de sörös és üdítős dobozok is.

Figyelem! Minden dobozt és üveget légmentesre kell préselni! Nem tartalmazhatnak élelmiszer maradékot, olajat, kátrányt, festéket stb.!

Mit tehetünk a papírra szolgáló zsákba?

Újságokat, folyóiratokat, csomagoló- és kartonpapírt, papírzsákokat és dobozokat. A papír nem lehet szennyezve élelmiszerrel, olajjal, kátránnyal, festékkel és nem tartalmazhat fém, indigó és műanyag alkotóelemeket, alufóliát.

Amennyiben a háztartásban több műanyag és papír gyűllik össze, több zsákot is megtölthetnek, ezeket mind elszállítják. Zsákokat vásárolhatnak a községi hivatalban.

FIGYELMEZTETÉS!

A falunkban elhelyezett 1300 literes konténerek, melyek a műanyag gzűjtésére szolgálnak, a következő hetekben el lesznek távolítva. A konténerek helyére bármilyen hulladék elhelyezése szigorúan tilos! A szemetelőkkel szemben a község az erre vonatkozó törvény alapján fog eljárni!

 

2. Módosítjuk a kommunális hulladék elszállításának feltételeit /klasszikus szemétgyűjtő konténerek/

A kommunális hulladék elszállításának alapfeltétele, hogy a klasszikus szemétgyűjtő konténer /kuka/ matricával legyen megjelölve. Matricát a községi hivatalban vehetík át a lakosok, amennyiben megfizették a hulladékelszállítási illetéket. A nem megjelölt szemetes kukákat nem ürítik ki!

A lakosság érdekében áll tehát az illeték mielőbbi kiegyenlítése. A matrica tartalmazza a község nevét, a folyó évet, amelyre az illeték vonatkozik és a kuka azonosító számát, amelyet a községi hivatalban tartanak nyilván, arra az esetre, ha a matricát vagy kukát ellopnák. A matrica nem ruházható át másra, kizárólag a nyilván tartott háztartás használhatja. A matrica a 120 literes kuka esetében érvényes, amennyiben a háztartás 240 literes kukát használ, a kukára 2 darab matricát kell ragasztani. A 120 literes kuka négy fős háztartásokba jár. Amennyiben ez kevésnek bizonyul, a lakosoknak lehetősége lesz a községi hivatalban speciálisan megjelölt 120 literes zsákokat vásárolni, 1,54 €/zsák áron. Ha ezeket a zsákokat megtöltik kommunális hulladékkal és a megtelt kuka mellé helyezik, azt a szemét elszállítási napokon a szemétszállító vállalat elviszi. Más /saját/ zsákot, vagy egyéb, a kuka űrtartalmát meghaladó, hulladékot a vállalat nem szállít el.

A kommunális hulladék illetékének befizetésére és a matricák felragasztására a község május végéig határozott meg türelmi időt.

1.    3. Módosítjuk a hulladékgyűjtő udvar használatának feltételeit

A hulladékgyűjtő hely használatának alapfeltétele, hogy szemétszállítási illeték az aktuális évre be legyen fizetve.

A hulladékgyűjtő  hely területén kizárólag azok a lakosok tartózkodhatnak, akik az osztályozott hulladékot / műanyag, papír, fém, üveg, biológiai hulladék/ jöttek leadni, valamint Jóka község megbízott alkalmazottjai. Idegen személyeknek a gyűjtőudvaron tilos tartózkodni!

A lakosság köteles betartani a gyűjtőudvaron dolgozó községi alkalmazottak utasításait.

A gyűjtőudvarba a következő szeparált hulladék vihető:

Papír

 •  Újságok, folyóiratok, csomagolópapír, kartonpapír, papírzsákok, dobozok
 • A papír nem lehet szennyezve élelmiszerrel, olajjal, kátránnyal, festékkel és nem tartalmazhat fém, indigó és műanyag alkotóelemeket, alufóliát 

TETRAPAK

 • Többrétegű csomagoló anyagok, tej, tejtermékek, gyümölcslevek, bor, stb. dobozai

Üveg

 • Átlátszó és színes üvegek fém vagy műanyag zárókupak nélkül, üvegpoharak, ablaküveg, stb.
 • Nem tartoznak ide a porcelán tárgyak, tányérok, tükrök, ragasztott üveg, tv-képernyő és monitor üvege, veszélyes anyagokat tartalmazó üvegek

Műanyag

 • Összepréselt műanyag üvegek fóliazsákokban
 • Műanyag üdítős, szörpös, boros üvegek, samponos, öblítős, desztillált vizes, folyékony szappanos és egyéb tisztítószeres flakonok, műanyag tárolóüvegek, szilontáskák, mosóporos zacskók, építkezési és egyéb csomagoló fóliák, joghurtos és egyéb élelmiszeres dobozok / ételmaradék nélkül/, műanyag játékok, tárgyak
 • Polisztirol
 • A műanyagok nem tartalmazhatnak élelmiszermaradékot, olajat, kátrányt, festéket, stb.

Fémek

 • Alumínium és fémkupakok, fedők, krémek tubusai, fém alkatrészek, drót, kábelek külső köpeny nélkül, fém edények, spray flakonok, acél, színes fém, szögek, kulcsok, zárak, konzervdobozok és üdítők pléhdobozai /ételmaradék nélkül /
 • A fémek nem tartalmazhatnak kőolajnyomokat vagy más veszélyes anyagot

Apró építkezési hulladék

 • Tetszés szerinti mennyiség 0,050 €/kg illeték ellenében – Jóka község 2019/2-es helyi önkormányzati rendeletének /32§ alapján /értelmében, amely a kommunális és építkezési hulladék elhelyezését szabályozza a község területén
 • Apró építkezési hulladéknak számít: cement-beton, kátránypapír, csempe és járólap, kőtörmelék, kerámiajárólap, linóleum, fa burkolóanyag, deszka, bontási hulladék, homok, gipszkarton, dróthuzalos üveg, üveglaminát, építkezési törmelék, tetőfedő anyagok – cement, égetett, különböző tégla és építőelem, stb.
 • Kérjük hogy az apró építkezési hulladékot a Füzes utca végén lévő gyűjtőhelyre szállítsák, melyet a Ekocenter vállalat üzemeltet 50 % -os árengedménnyel a helyi lakosok számára. Tehát sokkal olcsóbb itt elhelyezni a hulladékot, mint a községi gyűjtőudvarban.

Biológiai hulladék

 •  Természetes úton felbomló hulladék /fű, falevelek, ágak/

A hulladékgyűjtő udvaron a kevert kommunális hulladékot /klasszikus háztartási szemetet/ kizárólag fekete, AVE logóval ellátott zsákokban szabad elhelyezni! A kevert hulladékot a szemétgyűjtő vállalat szállítja el /az illeték befizetése ellenében/.

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük a lakosságot a fent említett szabályok betartására. Községünkben több helyen / a szemétgyűjtő helyeket is beleértve/ térfigyelő kamerákat helyeztünk el. A kamerák által készített felvételek bizonyítékként szolgálhatnak a hulladékgazdálkodást szabályozó helyi önkormányzati rendeletet megsértő személyekkel szemben.

4. Tartsuk be a hulladék elhelyezésére vonatkozó szabályokat!

 2016. 1. 1. óta,  az erre vonatkozó törvény értelmében pénzbírság róható ki azon személyekre, akik nem tartják be a hulladék elhelyezésére vonatkozó községi rendeletet. A pénzbírság terjedelme elérheti az 1 500 €-t. Amennyiben az illegálisan elhelyezett szemét felszámolási költségei meghaladják a 266,00 € -t, az eset bűncselekménynek minősül.

Jóka község területén a hulladéklerakó helyek a következők:

VEGYES KOMMUNÁLIS HULLADÉK – háztartásokból való elszállítás /minden második héten/
 VEGYES KOMMUNÁLIS HULLADÉK – fekete AVE zsákokban, szemétgyűjtő hely a temetőnél

MŰANYAG –  háztartásokból való elszállítás zsákokban /havonta 1x/, szemétgyűjtő hely a temetőnél

PAPÍR –  háztartásokból való elszállítás zsákokban /havonta 1x/, szemétgyűjtő hely a temetőnél

ÜVEG – 1300 L-es konténerek a község több pontján, szemétgyűjtő hely a temetőnél

FÉM – a községi hivatal udvarán, szemétgyűjtő hely a temetőnél

TÖBBRÉTEGŰ KOMBINÁLT HULLADÉK – a községi hivatal udvarán, szemétgyűjtő hely a temetőnél

HASZNÁLT OLAJ – /konyhai/ a községi hivatal udvarán

TEXTIL ÉS RUHÁZAT – a községi hivatal udvarán

ELHASZNÁLÓDOTT GUMIABRONCS – valamennyi pneuszerviz falunkban, szemétgyűjtő hely a temetőnél

ELEKTROMOS HULLADÉK – a községi hivatal udvarán, általában évente 2x /előzetes jelentés után/

Községünk minden más területén szigorúan tilos a szemét lerakása!

Kérjük a lakosokat, hogy megfontoltan és felelősségteljesen álljanak a szemételhelyezés kérdéséhez. Illegális szemetelés esetén a község minden polgárral egyformán, az erre vonatkozó törvények szerint fog eljárni.

Tisztelt Lakosság!

Ez év (2019) júliusában  életbe lépett községünkben az új hulladék gazdálkodási  szabályzat.

 • Olyan feltételeket teremtettünk, amelyek lehetővé teszik községünk minden lakosának, hogy a kommunális hulladékok minden fajtáját törvényes keretek között leadhatják.
 • Bővítettük a hulladékok osztályzási rendszerét és felvilágosító tevékenységet  végeztünk a lakosság körében.
 • Stabilizáltuk  a hulladék gyűjtő telep működési rendszerét. Sikerült elérnünk, hogy a  hulladék gyűjtő telepre csak községünk lakosai vihetik ki  a szemetet, és kizárólag azok, akik a megfizették erre az évre szemét díjat. Ez így igazságos, mindannyian egyenlők vagyunk.
 • Jelentős mértékben megnövekedett a szemét díjat megfizető lakosaink száma.

Az elért sikereink és a rendkívüli erőfeszítéseink ellenére, még mindig vannak községünk lakosai között olyan személyek, aki nem respektálják és megszegik a hulladék gazdálkodásra vonatkozó törvényt, községünk általános érvényű rendeleteit, és a község bel- ill. külterületén létesítenek illegális szemétlerakatokat.

Engedjék meg nekem, hogy ismételten figyelmeztessem ezeket a lakosokat, hogy kihágásokat vagy bűncselekményt követnek el.

Szeretném biztosítani a község nyilvánosságát, hogy rendszeresen ellenőrizzük községünket.
A község biztonsági szolgálata ezen a téren (más téren is) aktív tevékenységet folytat. A hosszú ideig tartó bizonyítékok begyűjtése után cselekedni kezdtünk.

Az utóbbi hetekben rendszeresen kihágási tárgyalásokat folytatunk az illegálisan szemetelőkkel szemben és büntetéseket szabunk ki!

A 79/2015 számú hulladék gazdálkodási törvény értelmében a fizikai személyeknek 1500 €-ig terjedő bírság róható ki.

Hangsúlyozottan figyelmeztetjük mindazokat, akik a községünkben illegálisan szemetelnek, hogy továbbra is fáradhatatlanul azon fogunk munkálkodni, hogy minden illegálisa szemetelő személy bírságban részesüljön. Ez idáig minden kihágási tárgyalás, amit a község lefolytatott, az illegális szemetelők részéről a kihágás elismerésével, majd pediga  a megfelelő összegű bírság kiszabásával végződött.

Minden törvényes eszközt megragadunk, hogy községünkben biztonség és rend legyen!

Végezetül szeretnék köszönetet mondani községünk minden lakosának, akik szelektálják az egyes hulladékfajtákat és tisztességesen viszonyulnak az adott problematikához.

KÖSZÖNJÜK!

Ing. Gabriel Kiš
polgármester

Tisztelt lakosok,

A 2019-es évben több változást is bevezettünk községünk hulladékgazdálkodásában. Ezen változásoknak és intézkedéseknek köszönhetően a községünkből elszállított hulladék mennyiségét több mint 300 tonnával sikerült csökkentenünk. Mindenhez a legnagyobb mértékben a hulladékgyűjtő  udvaron bevezetett szabályok járultak hozzá, melyekkel megakadályoztuk, hogy a szemét díjat nem fizető, illetve más községek lakosai és magánvállalkozói ingyenesen hordják hozzánk a hulladékot.

Sikeresen bevezettük a szelektált műanyag és papírzsákokban történő elszállítását, anélkül hogy  a lakosokat ezzel leterheltük volna. A klasszikus papírhulladék mellett a kartonpapírt is, a szelektált hulladékot pedig bármilyen mennyiségben elszállítottuk.

Örömmel tölt el bennünket, hogy a lakosság nagy része ezeket a változásokat pozitívan fogadta és a gyakorlatban is alkalmazza.

A szeparált háztartási hulladék – műanyag, papír, üveg, fém, textil, biológiai és elektromos hulladék – elszállításáért nem fizetünk. Tehát minél többet szelektálunk, annál jobb.

Közös igyekezetünk ellenére azonban szükséges volt a szemétszállítási díjat 27,50 € / főre emelnünk, mivel a szemétszállítási szolgáltatás díja is emelkedett.

Miért van ez így?

1. A hulladék elszállítás és megsemmisítes ára évente kb. 10% -al emelkedik (munkabérek emelkedése, üzemanyag árának emelkedése stb.)

1.      2.  A hulladékszelektálásra törekvő politika magával vonja az ezzel járó költségek emelkedését.

A Szlovák Köztársaság tervei közt szerepel, hogy a 2021-es évre az egyes községek által termelt hulladék mennyiségének több mint 60% -ban szelektált legyen. A széles körű szelektálást a többlettermelésből adódó bírságok bevezetése motiválja a leghatékonyabban. Ez azt jelenti, hogy a szemétszállítási cégek díjain kívül ( összegyűjtés, elszállítás ) a község az álamnak is fizet illetéket a szemét tárolásáért. Egyszerűen szólva ez egyfajta bírság minden elszállított tonna szemét után. Az illeték összege az előző évi szelektálás mértékétől függ.

TételA szelektálás szintjeDíjtétel az adott évben/€  t-1 
  201920202021
1<10%172633
210-20%122430
320-30%102227
430-40%81322
540-50%71218
650-60%71115
7>60%7811

A 2018-as évben községünkben a hulladék szelektálásnak mértéke 30,30% volt. A 2019-es évi adat még nem ismert, de bizonyára magasabb lesz, mint a 2018-as évben.

1.       3. A hulladék világpiaci helyzete

Minden erőfeszítés ellenére a felgyülemlett hulladékanyag mennyisége világviszonylatban is óriási, mivel rendkívül alacsony az igény a hulladékanyag másodlagos nyersanyagként való felhasználására.

1.       4. Az állam nem nyit új szemétlerakó helyeket a meglévők pedig már nem befogadóképesek.

Rövid időn belül már nem lesz hova elszállítani a kommunális hulladékot, mivel nem lesznek szemétgyűjtő helyek. Így az idő előrehaladtával egyre magasabb lesz a szemétszállítási költség.

Sajnos, a gyakorlat európai viszonylatban is azt mutatja, hogy a hulladékgazdálkodás költségei emelkedni fognak. Az egyetlen dolog, amivel mi, lakosok, a költségek emelkedését tudjuk, az a hatékony szelektálás.

1.A különválogatott műanyag- és papírhulladék zsákokban történő elszállítása a háztartásokból

Azon háztartások, melyek megfizették a szemétszállítási illetéket, 24 darab 120 literes átlátszó zsákot kapnak a községházán. Ez a mennyiség 12 hónapra elegendő, minden hónapra 2 zsák. Az egyik a szétválogatott műanyagra, a másik az ugyancsak szétválogatott papirra. Havonta egyszer minden háztartás kiteszi a zsákokat a kapu elé, ahonnan a szeparálás minőségi ellenőrzése után elszállítják. Ha a háztartásokban több műanyag és papír gyűlik össze, több zsák is kitehető, ezeket is elszállítják. Ha a zsákok elfogynak, megvásárolhatók a községi hivatalban, előre meghatározott községi ár szerint.

A műanyag- és papírhulladék zsákos elszállításának időpontjai a 2020-as évre:

Január 9., február 6., március 5., április 2., április 30., május 28., június 25., július 23., augusztus 20., szeptember 17., október 15., november 12., december 10.

Mit tehetünk a műanyagra szolgáló zsákba?

Összepréselt műanyag üvegeket,műanyag üdítős, szörpös, boros üvegeket, samponos, öblítős, desztillált vizes, folyékony szappanos és egyébb tisztítószeres flakonokat, műanyag tárolóüvegeket, szilontáskákat, mosóporos zacskókat, építkezési és egyéb csomagoló fóliák, joghurtos és egyéb élelmiszeres dobozok (ételmaradék nélkül), műanyag játékok, tárgyak, polisztirol. Ezekbe a zsákokba rakható továbbá TETRAPAK jelzésű műanyag (gyümölcslé és tartósított tej dobozai), de sörös és üdítős dobozok is.

Figyelem! Minden dobozt és üveget légmentesre kell préselni! Nem tartalmazhatnak élelmiszermaradékot, olajat, kátrányt, festéket stb.!

Figyelem! A szemétszállító vállalat a nem összepréselt vagy nem megfelelően kiürített műanyag flakonokat – üvegeket nem szállítja el!

Mit tehetünk a papírra szolgáló zsákba?

Újságokat, folyóiratokat, csomagoló- és kartonpapírt, papírzsákokat és dobozokat. A papír nem lehet szennyezve élelmiszerrel, olajjal, kátránnyal, festékkel és nem tartalmazhat fém, indigó és műanyag alkotóelemeket, alufóliát.

Amennyiben a háztartásban több műanyag és papír gyűllik össze, több zsákot is megtölthetnek, ezeket mind elszállítják. Zsákokat vásárolhatnak a községi hivatalban.

A kartonpapírt összekötve szállítják el.

2. A  kommunális hulladék elszállításának feltételei (klasszikus szemétgyűjtő konténerek)

A kommunális hulladék elszállításának alapfeltétele, hogy a klasszikus szemétgyűjtő konténer (kuka)matricával legyen megjelölve. Matricát a községi hivatalban vehetík át a lakosok, amennyiben megfizették a hulladékelszállítási illetéket. A nem megjelölt szemetes kukákat nem ürítik ki! A lakosság érdekében áll tehát az illeték mielőbbi kiegyenlítése. A matrica tartalmazza a község nevét, a folyó évet, amelyre az illeték vonatkozik és a kuka azonosító számát, amelyet a községi hivatalban tartanak nyilván, arra az esetre, ha a matricát vagy kukát ellopnák. A matrica nem ruházható át másra, kizárólag a nyilván tartott háztartás használhatja. A matrica a 120 literes kuka esetében érvényes, amennyiben a háztartás 240 literes kukát használ, a kukára 2 darab matricát kell ragasztani.       120 literes kuka négy fős háztartásokba jár. 

Amennyiben ez kevésnek bizonyul, a lakosoknak lehetősége lesz a községi hivatalban speciálisan megjelölt 120 literes zsákokat vásárolni, 1,60 euró/zsák áron. Ha ezeket a zsákokat megtöltik kommunális hulladékkal és a megtelt kuka mellé helyezik, azt a szemételszállítási napokon a szemétszállító vállalat elviszi. Más (saját) zsákot, vagy egyéb, a kuka űrtartalmát meghaladó, hulladékot a vállalat nem szállít el.

 3. A hulladékgyűjtő udvar használatának feltételei

A hulladékgyűjtő hely használatának alapfeltétele, hogy szemétszállítási illeték az aktuális évre be legyen fizetve. A hulladékgyűjtő  hely területén kizárólag azok a lakosok tartózkodhatnak, akik az osztályozott hulladékot (műanyag, papír, fém, üveg, biológiai hulladék) jöttek leadni, valamint Jóka község megbízott alkalmazottjai. Idegen személyeknek a gyűjtőudvaron tilos tartózkodni! A lakosság köteles betartani a gyűjtőudvaron dolgozó községi alkalmazottak utasításait.

A gyűjtőudvarba a következő szeparált hulladék vihető:

Papír

Újságok, folyóiratok, csomagolópapír, papírzsákok /a kartonpapírt a szelektált hulladék elszállításakor viszik el a háztartásokból/

A papír nem lehet szennyezve élelmiszerrel, olajjal, kátránnyal, festékkel és nem tartalmazhat fém, indigó és műanyag alkotóelemeket, alufóliát

 TETRAPAK

Többrétegű csomagoló anyagok, tej, tejtermékek, gyümölcslevek, bor, stb. dobozai

Üveg

Átlátszó és színes üvegek fém vagy műanyag zárókupak nélkül, üvegpoharak, ablaküveg, stb.

Nem tartoznak ide a porcelán tárgyak, tányérok, tükrök, ragasztott üveg, tvképernyő és monitor üvege, veszélyes anyagokat tartalmazó üvegek

Műanyag

Összepréselt műanyag flakonok fóliazsákokban, műanyag üdítős, szörpös, boros üvegek, samponos, öblítős, desztillált vizes, folyékony szappanos és egyéb tisztítószeres flakonok, műanyag tárolóüvegek, szilontáskák, mosóporos zacskók, építkezési és egyéb csomagoló fóliák, joghurtos és egyéb élelmiszeres dobozok (ételmaradék nélkül), műanyag játékok, tárgyak, polisztirol

A műanyagok nem tartalmazhatnak élelmiszermaradékot, olajat, kátrányt, festéket, stb.

Fémek

Alumínium és fémkupakok, fedők, krémek tubusai, fém alkatrészek, drót, kábelek külső köpeny nélkül, fém edények, spray flakonok, acél, színes fém, szögek, kulcsok, zárak, konzervdobozok és üdítők pléhdobozai (ételmaradék nélkül)

A fémek nem tartalmazhatnak kőolajnyomokat vagy más veszélyes anyagot

Apró építkezési hulladék

Tetszés szerinti mennyiség 0,050 euró/kg illeték ellenében – Jóka község 2019/2-es helyi önkormányzati rendeletének (32§ alapján) értelmében, amely a kommunális és építkezési hulladék elhelyezését szabályozza a község területén

Apró építkezési hulladéknak számít: cement-beton, kátránypapír, csempe és járólap, kőtörmelék, kerámiajárólap, linóleum, fa burkolóanyag, deszka, bontási hulladék, homok, gipszkarton, dróthuzalos üveg, üveglaminát, építkezési törmelék, tetőfedő anyagok – cement, égetett, különböző tégla és építőelem, stb.

Kérjük hogy az apró építkezési hulladékot a Füzes utca végén lévő gyűjtőhelyre szállítsák, melyet a Ekocenter vállalat üzemeltet 50 %-os árengedménnyel a helyi lakosok számára. Tehát sokkal olcsóbb itt elhelyezni a hulladékot, mint a községi gyűjtőudvarban.

Biológiai hulladék

Természetes úton felbomló hulladék (fű, falevelek, ágak)

A hulladékgyűjtő udvarra kizárólag fekete AVE-s zsákokba helyezett kevert kommunális hulladékot (klasszikus háztartási szemetet) szabad kivinni! 

FIGYELMEZTETÉS:

Kérjük a lakosságot a fent említett szabályok betartására. Községünkben több helyen (a szemétgyűjtő helyeket is beleértve) térfigyelő kamerákat helyeztünk el. A kamerák által készített felvételek bizonyítékként szolgálhatnak a hulladékgazdálkodást szabályozó helyi önkormányzati rendeletet megsértő személyekkel szemben.

 

4.Tartsuk be a hulladék elhelyezésére vonatkozó szabályokat!

2016. 1. 1. óta, az erre vonatkozó törvény értelmében pénzbírság róható ki azon személyekre, akik nem tartják be a hulladék elhelyezésére vonatkozó községi rendeletet. A pénzbírság terjedelme elérheti az 1 500 eurót. Amennyiben az illegálisan elhelyezett szemét felszámolási költségei meghaladják a 266,00 eurót, az eset bűncselekménynek minősül.

Jóka község területén a hulladéklerakó helyek a következők:
VEGYES KOMMUNÁLIS HULLADÉK –  háztartásokból való elszállítás (minden második héten) VEGYES KOMMUNÁLIS HULLADÉK FEKETE ZSÁKOKBAN – szemétgyűjtő hely a temetőnél MŰANYAG – háztartásokból való elszállítás zsákokban (havonta 1x), szemétgyűjtő hely a    temetőnél   PAPÍR – háztartásokból való elszállítás zsákokban (havonta 1x), szemétgyűjtő hely a temetőnél ÜVEG – 1300 L-es konténerek a község több pontján, szemétgyűjtő hely a temetőnél FÉM – a szemétgyűjtő hely a temetőnél TÖBBRÉTEGŰ KOMBINÁLT HULLADÉK – a községi hivatal udvarán, szemétgyűjtő hely a temetőnél HASZNÁLT OLAJszemétgyűjtő hely a temetőnél

 TEXTIL ÉS RUHÁZAT – a szemétgyűjtő hely a temetőnél ELHASZNÁLÓDOTT GUMIABRONCS – valamennyi pneuszerviz falunkban, szemétgyűjtő hely a      temetőnél ELEKTROMOS HULLADÉK – a szemétgyűjtő hely a temetőnél 

Községünk minden más területén szigorúan tilos a szemét lerakása!

Kérjük a lakosokat, hogy megfontoltan és felelősségteljesen álljanak a szemételhelyezés kérdéséhez. Illegális szemetelés esetén a község minden polgárral egyformán, az erre vonatkozó törvények szerint fog eljárni.

Kérjük a lakosokat, hogy megfontoltan és felelősségteljesen álljanak a szemételhelyezés kérdéséhez. Illegális szemetelés esetén a község minden polgárral egyformán, az erre vonatkozó törvények szerint fog eljárni.

Kedves Lakosok!

2019 elején változásokat vezettünk be községünk hulladékgazdálkodásában. Kénytelenek voltunk, mivel az addigi helyzet tarthatatlan volt. Gazdasági, környezeti, de emberi szempontból sem fenntartható.


Mivel mindannyian egyenlőek vagyunk községünkben, első lépésként véget vetettünk a lakosok körében előforduló kivételezésnek. Megállítottuk a nem fizetők vagy idegenek általi kontrolálhatatlan hulladékkivitelt a temető mögötti gyűjtőhelyünkre. Világosan meghatároztuk, kinek mire van jogosultsága. Bevezettük a szelektív hulladékok gyűjtésének háztartásokból történő kényelmes módját – a műanyagok, papír, tetrapack és fémhulladék zsákos gyűjtését. Megkezdtük a felállított szabályok következetes alkalmazását, ennek eredménye fokozatosan megmutatkozik. Hulladékgazdálkodásunk stabilizálása miatt sajnos kénytelenek voltunk a települési hulladék és az építési törmelék helyi illetékét megemelni.

Viszonylag rövid idő alatt komoly és pozitív átalakuláson mentünk keresztül. Mai nappal az alábbi fejlesztéseket és sikereket állapíthatjuk meg:

 • A zsákos gyűjtés bevezetésével megnőtt a műanyagok, papír, üveg és fémek tényleges szelektálásának aránya.
 • Mára a temető mögötti gyűjtőhelyen heti 3 alkalommal minden típusú szelektált hulladék átadható, beleértve a nagyméretű háztartási hulladékot – lomot és elektronikát is. (Ugyanakkor több önkormányzat csupán évente kétszer biztosítja a lomok, például szekrények, heverők elszállítását, valamint az elektronikáét is, ahogy azt a törvény megköveteli.)
 • A módszeres és alapos ellenőrzési rendszernek és az azt követő bírságolásnak köszönhetően a külterületi illegális szemétlerakatok száma lényegesen alacsonyabb, mint egy-két évvel ezelőtt. Ehhez jelentősen hozzájárul a helyi polgárőrség megalapítása is.
 • A települési hulladék mennyiségét kb. 300 tonna/évvel csökkentettük
 • A települési hulladékgyűjtésére szolgáló kukák megjelölésével egy év alatt 1300-ról több mint 1600-ra növeltük a községi hulladékgazdálkodásba bekapcsolódó háztartások számát, leegyszerűsítve 300 családdal csökkentettük a nem fizetők számát – és még nem járunk a végén.

Most újabb újdonsággal állunk elő, ami a települési hulladék számára szolgáló kukák chippel való megjelölése. Mivel valós áttekintést és részletesebb statisztikát szeretnénk kapni a háztartásokról, a kukákról és a hulladék elszállításáról, az említett csippelés mellett döntöttünk. Nem használjuk tovább a községi matricarendszerünket, hanem új chipet és QR-kódot tartalmazó matricákat. Ezek a matricák az elkövetkező években is a kukákon maradnak. Nem kell sehova menniük, a csippelés az egyes háztartásokban történik majd. Az elkövetkező hetekben az önkormányzati munkatársak és a helyi polgárőrség tagjai képzésben részesülnek a hulladéktároló konténerek chippel való megjelöléséről. A csippelés konkrét időpontjait hirdetni is fogjuk. A chipek a község tulajdonát képezik és a háztartások ingyen jutnak majd hozzá.

A chipek segítenek hulladékgazdálkodásunk optimalizálásában. Tudni fogjuk, mikor, hol és kinek a konténerét ürítették ki. Tudni fogunk azokról a kukákról is, melyekért nem fizetnek hulladékdíjat vagy azokról, amelyek egyáltalán nincsenek csippelve. A csippeléssel az állam által várható jogszabályi változásokra is előkészülünk.

Előre is köszönjük az együttműködésüket.

                                                                             Kiš Gábor

                                                                          Polgármester

Szemételszállítás a kitermelt mennyiség alapján

Tisztelt Lakosaink! 2022. január 1-től községünkben a szemételszállítás a kitermelt mennyiség alapján történik majd.


Mit jelent ez?

 A szemételviteli díjat már nem a háztartásokban élő személyek száma szerint fizetjük, hanem a háztartások által kitermelt nem szelektált hulladék mennyisége alapján. Ennek értelmében a 120 l-es szemétkuka egyszeri kiürítésének díját 4,50 € -ra határoztuk meg.

A változtatások elsősorban a környezetvédelmi minisztérium maximális hulladékszelektálási törekvéseinek hatására, illetve azon lakosaink igényére történtek, akiktől a hatékony szelektálás miatt szinte félig üresen szállították el a kukákat. Az új módszer sokkal igazságosabb, mivel minden háztartás annyit fizet majd, amennyi nem szelektált szemetet kitermel.

Az elszállítások változatlanul kéthetente történnek majd – de az új módszer szerint, kizárólag a háztartásokon múlik, hogy a szemétkukát kiteszik-e kéthetente, vagy csak havonta, esetleg még ritkábban. Községünk lehetőséget biztosít a lehető legtöbb szelektálható hulladék gyűjtésére-elhelyezésére, ami a háztartásokban felgyülemlik – a műanyag, papír, fém, szerves hulladék, konyhai hulladék, étolaj, elektromos hulladék, nagyobb űrtartalmú hulladék. Így a szemétkukákba csak a fennmaradó, minimális mennyiségű, nem szelektálható hulladék kerül. Mindez persze egyéni hozzáállás függvénye.

Az új hulladékgazdákodási rendszer lényegét talán ezek a mondatok fejezik ki a legjobban:

Amennyi szemetet termelek, annyit fizetek! vagy Minél többet szelektálok, annál többet spórolok!

Hasznos tudnivalók számokban:

Szemételviteli díj
120 l-es szemétkuka1 elvitel4,50 EUR
26 elvitel /év = kéthetente117,00 EUR
13 elvitel /év = havonta58,50 EUR
240 l-es szemétkuka 1 elvitel9,00 EUR
26 elvitel /év = kéthetente234,00 EUR
13 elvitel /év = havonta117,00 EUR
1100 l-es szemetes konténer 1 elvitel41,25 EUR
26 elvitel /év = kéthetente1072,50 EUR
13 elvitel /év = havonta536,25 EUR
120l-es AVE zsák (kommunális hulladékra)/darab4,00 EUR

Az elvitelek számát a szemetes kukákon lévő csipek segítségével számoljuk össze.

Az érthetőség kedvéért, íme néhány példa:

Egy 4 tagú háztartásban: 2021-ben egy 4 tagú háztartásban a szemételviteli díj éves összege 110 € volt. 2022-ben, kéthetes elvitel esetében /ami 26 elvitelt jelent/, ez az összeg 117 €. Amennyiben ez a háztartás nem teszi ki a kukáját minden második héten, hanem például csak 23 alkalommal, a szemételviteli díj természetesen lecsökken 13,50 €-val /3×4,50/. Ez az összeg a következő évi elszámolásnál automatikusan leszámítódik. Ha a háztartás nem szelektál effektíven és a kéthetente való szemételvitel kevésnek bizonyul, vásárolhat AVE zsákokat vagy igényelhet egy másik csip-pel ellátott kukát, de minden egyes kuka egyszeri elviteli díja 4.50 €.


Egy 2 tagú háztartásban: 2021-ben egy 2 tagú háztartásban a szemételviteli díj éves összege 55 € volt /120 l-es kuka, kéthente való elszállítás/. Ez viszont igazságtalan volt a 4 tagú háztartásokkal szemben, ahol a 120 l-es kuka 4 személyre szólt. A 2 tagú háztartásoknak a 4 hetes intervallumot, vagyis a havi egyszeri elvitelt ajánljuk, melynek díja 58,50 €.

Fontos tudnivaló a nyugdíjasok számára!!!

Azok a háztartások, amelyekben egyedülálló/özvegy nyugdíjas él, 50% -os árkedvezményben részesülhetnek, azzal a feltétellel, hogy betartják a havonkénti elszállítást, vagy egy év alatt maximum 13x teszik ki a kukájukat. A szemételviteli díj ilyen esetekben 29,25 €/év.

Miért kerül sor ezekre a változásokra?

Mint ahogy már említettük, a változásokra mindenekelőtt a környezetvédelmi minisztérium maximális hulladékszelektálási törekvéseinek hatására kerül sor. Célunk a minél hatékonyabb szelektálás, illetve a kitermelt kommunális hulladék mennyiségének csökkentése. A hulladékgazdálkodás országos /sőt világméretű/ szintű probléma, a hulladéktermelődés növekszik, a gyűjtőhelyek csökkenek, a szemételhelyezési díj, s ezáltal az elszállítás költség évről-évre növekszik. Az utóbbi három évben néhány községben 200, sőt 300%-kal emelkedtek a hulladékgazdálkodási költségek. Falunkban az utóbbi évek változtatásainak, a hatékony szelektálásnak és a hulladékgazdálkodás újszerű megközelítésének köszönhetően megelőztük ezt az extrém emelkedést. Mivel azonban különbözőek vagyunk, s ezáltal különbözik a szelektáláshoz való hozzáállásunk, egy igazságosabb módszerrel még hatékonyabbá tehetjük községünk, s ezen belül minden háztartás hulladékgazdálkodását.

A szemételszállítási illetékről szóló határozatokat februárban kézbesítjük a háztartásokba.
Az 1, illetve 2 tagú háztartások részére automatikusan a 4 hetente, vagyis havonta egyszeri elszállítási intervallumot állítjuk be. A 3, vagy annál több tagú háztartások esetében a kéthetes elszállítási intervallumot állítjuk be.
Azok a háztartások, amelyeknek nem felel meg a beállított elszállítási intervallum, január végéig kérhetnek változtatást a községi hivatal hulladékgazdálkodási osztályán. A határozatokban szereplő hulladékelszállítási illeték a 2022-es évre szól.

Az elszámolás a következő, tehát a 2023-as év elején történik majd, mégpedig a megvalósult elvitelek száma alapján. Amennyiben az adott háztartás kevesebb alkalommal tette ki a kukáját, mint amennyi elvitelt fizetett, a fennmaradó összeg leszámítódik a 2023-as illetékből. Amennyiben az adott háztartás többször tette ki a kukáját, mint amennyi elvitelért fizetett, a hiányzó összeg hozzászámítódik a 2023-as illetékhez.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel nyugodtan forduljanak a községi hivatal dolgozóihoz a 031 7876 182 -es telefonszámon, vagy emailben a pam@jelka.sk címen, esetleg személyesen az ügyfélfogadó napokon.

Hogyan és mit szelektáljunk? Hova helyezzük a hulladékot?

VEGYES KOMMUNÁLIS HULLADÉK   –        elszállítás a háztartásokból /kéthetente/
VEGYES KOMMUNÁLIS HULLADÉK   –         fekete AVE zsákok, elszállítás a háztartásokból vagy a gyűjtőudvarban
MŰANYAG


          összepréselt műanyag üvegek      –  műanyag üdítős, szörpös, boros üvegek, samponos, öblítős,
desztillált vizes, folyékony szappanos és egyébb tisztítószeres flakonok, műanyag tárolóüvegek, szilontáskák, mosóporos zacskók, építkezési és egyéb csomagoló fóliák, joghurtos és egyéb élelmiszeres dobozok (ételmaradék nélkül), műanyag játékok, tárgyak           minden dobozt és üveget légmentesre kell préselni és nem tartalmazhatnak élelmiszermaradékot, olajat, kátrányt, festéket 
–        elszállítás műanyag zsákokban, havonta 1x a háztartásokból vagy a temető mögötti gyűjtőudvarban
PAPÍR
          újságok, folyóiratok, csomagoló- és kartonpapír, papírzsákok és dobozok         a papír nem lehet szennyezve élelmiszerrel, olajjal, kátránnyal, festékkel és nem tartalmazhat fém, indigó és műanyag alkotóelemeket, alufóliát 
–        elszállítás műanyag zsákokban, havonta 1x a háztartásokból vagy a temető mögötti gyűjtőudvarban 
ÜVEG
          átlátszó és színes üvegek fém vagy műanyag zárókupak nélkül, üvegpoharak, ablaküveg, stb.         nem tartoznak ide a porcelán tárgyak, tányérok, tükrök, ragasztott üveg, tvképernyő és monitor üvege, veszélyes anyagokat tartalmazó üvegek
–        1300 L-es konténerek a község több pontján, szemétgyűjtő hely a temetőnél
FÉM
          alumínium és fémkupakok, fedők, krémek tubusai, fém alkatrészek, drót, kábelek külső köpeny nélkül, fém edények, spray flakonok, acél, színes fém, szögek, kulcsok, zárak, konzervdobozok és üdítők pléhdobozai (ételmaradék nélkül)         A fémek nem tartalmazhatnak kőolajnyomokat vagy más veszélyes anyagot 
–         a szemétgyűjtő hely a temetőnél vagy a szeparált műanyag közé /1x havonta/
VKM – TETRAPAK 
–          többrétegű csomagolóanyagok, tej, tejtermékek, gyümölcslevek, bor, stb. dobozai
–         a szemétgyűjtő hely a temetőnél vagy a szeparált műanyag közé /1x havonta/

HASZNÁLT ÉTOLAJ–          konyhai olaj
–        szemétgyűjtő hely a temetőnél

TEXTIL ÉS RUHÁZAT–          tiszta ruhanemű, textil és cipő

–         szemétgyűjtő hely a temetőnél, speciális konténerek

HASZNÁLT GUMIABRONCS
–         minden helyi pneuszerviz és a szemétgyűjtő hely a temetőnél
ELEKTROMOS HULLADÉK
–          nem szétszedett tévé, hűtő, mosógép, számítógép, stb.
–         szemétgyűjtő hely a temetőnél
BIOLÓGIAI HULLADÉK
–          természetes úton felbomló hulladék (fű, falevelek, ágak)
–         szemétgyűjtő hely a temetőnél
POLISZTIROL
–         a csomagolóanyagként használt polisztirolt a szeparált műanyag közé-         az építkezési polisztirolt a szemétgyűjtő helyre a temetőnél
KONYHAI HULLADÉK /ÉTELMARADÉK/–         szemétgyűjtő hely a temetőnél, az erre a célra szolgáló hordókba kell önteni 
LOMTALANÍTÁSKOR KELETKEZŐ HULLADÉK
–          szekrények, matracok, szőnyegek, stb.
–         szemétgyűjtő hely a temetőnél

Az AVE hulladékgazdálkodási vállalat értesíti azokat a lakosokat, akik reklamációt nyújtanak be az itthagyott szemetesládák miatt, hogy hagyják azokat kinn az utcán, hogy a vállalat el tudja intézni az esetleges reklamációt.

Tisztelt lakosaink!

2022. március 3-tól változik a szelektált  hulladék elszállításának időpontja.

A szelektív hulladékgyűjtés effektivitásának növelése érdekében az AVE SK hulladékgyűjtő vállalat  a jövőben külön gyűjti be a szelektált papírt és műanyagot. 2022 márciusától tehát községünkben a papírt és a műanyagot nem ugyanazon a napon gyűjtik majd össze, hanem egy új harmonogram szerint. Mindez lehetővé teszi az összegyűjtött hulladék azonnali feldolgozását és újrahasznosítását, anélkül, hogy azt válogatni kellene.

A változásnak köszönhetően községünknek is sikerül megtartani a szelektált hulladék százalékarányos mennyiségét, sőt növelni azt. A szelektált műanyag továbbra is tartalmazhat Tetra Pak dobozokat-kartonokat, valamint csomagolásra használt fémeket, pl. konzervdobozokat.

A szelektált hullladék elszállításának legközelebbi időpontjai:

 • 2022. március 3. (csütörtök) – a műanyag elszállítása
 • 2022. március 14. (hétfő) – a papír elszállítása

A kommunális hulladék elszállítási harmonogramja nem változik.