Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

ID: 669/2023

14.4.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

29.3.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

ID: 9/2022

16.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka (účinné od 07.09.2022)

7.9.2022

Mellékletek

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka (účinné od 23.08.2022)

23.8.2022