Ugrás a tartalomra

Referendum 2023: Vydanie hlasovacieho preukazu

Közzétett
9. december 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
9. december 2022 − 23. január 2023
Kategória

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Mellékletek