Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Közzétett
16. december 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
16. december 2022 − 31. december 2022
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 9/2022

Mellékletek