Ugrás a tartalomra

Zverejnenie dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Triedič RESTA HTH3”. Výzva na zaslanie písomných stanovísk k zámeru navrhovanej činnosti.

Közzétett
9. június 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
9. június 2023 − 10. július 2023
Kategória

Obec Jelka sprístupňuje celý rozsah dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Triedič RESTA HTH3” (ďalej len „navrhovaná činnosť“) pre verejnosť.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti obcou podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Miesto, kde môžete doručiť písomné stanovisko: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.

Részletek

Dokumentum ID: OcÚJE-1047/2023

Mellékletek