Ugrás a tartalomra

Vyhlásenie o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 21.08.2023 od 12:00 hod. do odvolania

Közzétéve 21.8.2023.

Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 21.08.2023 od 12:00 hod. do odvolania.

Pre bližšie informácie kliknite sem: