Ugrás a tartalomra

A Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felszólítja az ingatlantulajdonosokat, bérlőket és kezelőket a villamosvezetékeket veszélyeztető fák és egyéb növényzet eltávolítására

Közzétéve 13.11.2023.

Kategória

A 2012. évi 251. számú  villamos-energiáról szóló törvény 11.§ (1) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdése és későbbi módosításai alapján a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felszólítja az ingatlantulajdonosokat, bérlőket és kezelőket, azon fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolítására, amelyek veszélyeztetik a biztonságot és az elektromos berendezések megfelelő működését. A határidő  2024. január 31. 

Amennyiben a megadott határidőn belül nem kerül sor a fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolítására, akkor a 2012. évi 251. sz. a villamos-energiáról szóló törvény 11. § és későbbi módosításaival összhangban, e tevékenységet a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek fogja végrehajtani.

Ha az ingatlan tulajdonosok, bérlők és kezelők igényt tartanak a fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolításával járó költségek térítésére, akkor kötelesek legkésőbb 2023.12.12-ig azt a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felé bejelenteni és azzal együtt benyújtani a karbantartás terjedelméről és módjáról készült javaslatot és fotódokumentációt a fák és egyéb növényzet jelenlegi állapotáról és a költségek előrelátható összegét.

A fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolításának feltételei, amelyek veszélyeztetik a biztonságot és az elektromos berendezések megfelelő működését, valamint az elektromos berendezések védelmi sávjáról szóló korlátozások és köztelezettségek részletesebb leírását a 2012. évi 251. sz. a villamos-energiáról szóló törvény 11.§ és 43.§ és későbbi módosításai, valamint az elektromos rendszert üzemeltető Nyugat-Szlovákiai Villamosművek Működési rendjének 16.17 pontja tartalmazza.

A fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolítása során be kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokat (főként a 2002. évi 543. sz. a természet és tájvédelemről szóló törvény és későbbi módosításai, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 2003. évi 24. kiáltványt), hulladékgazdálkodási jogszabályokat (főként a 2015. évi 79. sz. a hulladékokról szóló törvény és későbbi módosításai) és a vonatkozó műszaki normákat és standardokat. Ha az elektromos berendezések közelében található fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolításának biztonsága érdekében szükséges a villamos energia szolgáltatás megszakítás/szüneteltetése, akkor a tulajdonos köteles a Nyugat-Szlovákiai Villamosművektől kérelmezni a berendezés kikapcsolását azzal való manipulációt és a területe biztosítását, legkésőbb 25 naptári nappal a fák és egyéb növényzet és azok hajtásai eltávolításának tervezett napja előtt, a lent említett elérhetőségeken. Az elektromos energiaszolgáltatás megszakítása pontos időpontjának meghatározása a kérelmező és a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek közötti megegyezésen alapul.

Az elektromos berendezések és vezetékek biztonságos működését veszélyeztető fák és egyéb növényzet időben és megfelelő módón való eltávolítása alapvetően befolyásolja a minőségi és megbízható villamosenergia szolgáltatást. A Nyugat-Szlovákiai Villamosművek ezért előre is köszöni Önöknek az együttműködést.