Ugrás a tartalomra

Helyi közlemények: 2023.01.17.

Közzétéve 17.1.2023.

1/

A nyitrai baromfifarm értesíti a lakosságot, hogy megrendeléseket vesz fel 7 és 10 hónapos tojótyúkokra, darabjuk 4,50€. Megrendeléseket a következő telefonszámon kell leadni: 0908 827 132. Az árut szerdán 2023.01.18-án fogják házhoz szállítani.

2/

A községi hivatal felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben 2022-ben változás történt az ingatlanok tulajdonjogában, pl. adásvétel vagy hagyatéki eljárás következtében, 2023.  január 31-ig kötelesek  új adóbevallást tenni a községi hivatalban. Adásvétel esetében az új adóbevallást mind a régi, mind az új tulajdonos köteles megtenni. Az adóbevalláshoz szükséges csatolni a kataszteri hivatal internetes portáljáról, www.katasterportal.sk, letöltött tulajdonlapot. Továbbá  azok a személyek is kötelesek új adóbevallást tenni, akik az elmúlt évben építkezési engedélyt vagy lakhatási engedélyt kaptak.

3/

A Nyugat Szlovákiai Vízművek közleménye: Tisztelt lakosság, a Nyugatszlovákiai Vízügyi részvénytársaság (a továbbiakban csak „NySzV, r.t.”) ezennel tájékoztatja Önt arról, hogy a Közműhálózati Ágazatok Regulációs Hivatala (a továbbiakban csak „KÁRH”) úgy határozott a közműhálózati ágazatok regulálására vonatkozó 250/2012 sz. Tt. 14 § 11 bek. és 15 § szerint, a későbbiekben kiadott jogszabályok hangzásában, összefüggésben a KÁRH 323/2022 sz. Tt.-ban megjelent Hirdetményének 2 § a), b) és d) betűi, 3, 8 és 10 §-val, amellyel meghatározta az ivóvíz termelési, közműhálózaton keresztül forgalmazott és leszállított ivóvíz árának-, valamint a közműhálózati csatornákon elvezetett és tisztított szennyvíz árának regulálását és a regulált tevékenységek végzésének némely feltételét a vízgazdálkodásban. Mindez a 2023. január 1 és 2023. december 31 közti időszakra lesz érvényes és a 6. regulációs időszak végéig marad hatályban. A NySzV, r.t. a maximális árakat hagyta jóvá. A vízmérők állását a következő módokon határozzuk meg: Önleolvasással – 2023. 01. 01-től 2023. 01. 31 időszakban lehetősége van a felhasználási hely vízórája aktuális állásának bejelentésére az odpocet.zsvs.sk honlapon keresztül. Az elszámoláson az Ön fogyasztását felosztják: 2022.12.31-ig az átlagos napi fogyasztás szerint. Kiindulási alapul a vízóra Ön által bejelentett adatai fognak szolgálni. Ebben az esetben előnynek számít a legobjektívabb elszámolás az új ár érvénybelépésének dátumáig. Becslés szerint – abban az esetben, ha nem él az odpocet.zsvs.sk honlapon keresztül történő bejelentési lehetőséggel, a 2023-as év folyamán sor kerül az Ön vízórája leolvasására a NyszV, r.t. munkatársa által, a szokásos leolvasási ciklusban. A fogyasztás átszámítása 2022.12.31-ig a számlában a napi átlagos fogyasztása szerint kerül kiszámlázásra. Alapul a vízmérő NyszV, r.t. munkatársa által leolvasott állása fog szolgálni.