Štipendiá pre maturantov zo sociálne znevýhodneného prostredia a vybraných skupín

Közzétett 25. május 2022.
Szerkesztett 4. október 2022.