Štipendiá pre maturantov zo sociálne znevýhodneného prostredia a vybraných skupín

Zverejnené 25. mája 2022.
Upravené 4. októbra 2022.