Komunitné centrum – obec Jelka

Kategória

Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Trvanie projektu: 2/2019 – 4/2022

Nenávratný finančný príspevok: 296 586,33 €

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt


Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Közzétett 3. február 2019.
Szerkesztett 3. január 2023.