Hírek

Aktuális információk és események obci Jelka-ban.

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska

Názov projektu: Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska Prijímateľ: Slovenská agentúra životného prostrediaTajovského 28975 90 Banská Bystrica Užívateľ: Obec Jelka Začiatok realizácie: Ukončenie realizácie: Výška podpory: 14 765,80 € Cieľ projektu 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000 Plánované aktivity:… Bővebben

Projekt INCLUSIVEsport – Športujme spolu pre inkluzívnu spoločnosť!

NÁZOV PROJEKTU:Športujme spolu pre inkluzívnu spoločnosť! PRIJÍMATELIAObec JelkaSzany Nagyközség Önkormányzata ZAČIATOK REALIZÁCIE01.10.2020 UKONČENIE REALIZÁCIE31.08.2021 VÝŠKA PODPORY49 880,77 EURO #INCLUSIVEsport PA4 : Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb  žijúcich v pohraničnej oblasti Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi Plánované aktivity:organizovanie podujatí medzi obcami / mestami za účelom nadviazania… Bővebben

Projekt Korene – tradície a kultúra, odkaz našich predkov

NÁZOV PROJEKTU:Korene – tradície a kultúra,  odkaz našich  predkov PRIJÍMATELIAObec JelkaGalgagyörk község önkormányzat ZAČIATOK REALIZÁCIE01.03.2021 UKONČENIE REALIZÁCIE30.09.2021 VÝŠKA PODPORY28.781,93 EURO #korene PA4 : Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb  žijúcich v pohraničnej oblasti Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi Plánované aktivity:organizovanie podujatí medzi obcami / mestami za… Bővebben

Projekt DANUBE BIKE & BOAT

Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“, realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, prioritná os 1 „Príroda a kultúra”, špecifický cieľ 1.1 “Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti”, sa zameria na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorením unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Vnútrozemská… Bővebben

Miestna občianska poriadková služba 2 v obci Jelka

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva Trvanie projektu: 9/20201 – 11/2022 Nenávratný finančný príspevok: 123 137,44 Eur Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Zdravie a čistota – základ života

Popis projektu: Rekonštrukcia sociálnych priestorov zdravotného strediska – Jelka Trvanie projektu: 1/2021 – 3/2021 Výška dotácie:  42 355,61€ Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Miestna občianska poriadková služba

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov Trvanie projektu: 9/2019 – 8/2021 Nenávratný finančný príspevok: 189 405,20 Eur Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prestupné bývanie – obec Jelka

Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania Trvanie projektu: 4/2019 – 12/2023 Nenávratný finančný príspevok: 511 107,70  € Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Komunitné centrum – obec Jelka

Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre Trvanie projektu: 2/2019 – 4/2022 Nenávratný finančný príspevok: 296 586,33 € Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Projekt “XI. Jelčianske obecné dni” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 “Opatrenie pre družobné partnerstvá miest” Účasť: projekt umožnil stretnutie 270 občanov, z ktorých 100 pochádzalo z obce Jelka (Slovensko), 35 z obce Somberek (Maďarsko), 35 z obce Szany (Maďarsko), 30 z obce Galgagyörk (Maďarsko) a 35 z obce Szil (Maďarsko) a 35 z obce Mutenice (Česká republika).  Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Jelka (Slovensko) od 19.06.2015 do… Bővebben