Ugrás a tartalomra

Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka

Közzétéve 9.1.2024.

Kategória

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Prioritná os: 7 –  REACT-EÚ

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.7 – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality služieb spojených s organizáciou kultúrnej činnosti, kultúrnych aktivít a kultúrnych služieb poskytovaných v kultúrnom dome v zmenených  podmienkach v súvislosti s pandémiou COVID-19 a zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrneho domu.

Termín realizácie: 4/2023 – 12/2023

Nenávratný finančný príspevok: 190 611,23 EUR

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt