Informácia pre občanov od ZsVS a.s. o zmene zákona a povinnosti pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu

Közzétett
6. február 2023
Kategória

Mellékletek