Ugrás a tartalomra

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva

Közzétett
14. szeptember 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
14. szeptember 2022 − 28. szeptember 2022
Kategória

Podľa § 192 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.
 
Podľa § 192 ods. 2 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.
 
Dňa 31.08.2022 zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Jelka Jozefa Kovácsa. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 získal v poradí za zvolenými kandidátmi a náhradníkom, ktorý nastúpil na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva v roku 2018 najvyšší počet platných hlasov Ing. František Tóth, nezávislý kandidát. Z vyššie uvedeného dôvodu Ing. František Tóth, nezávislý kandidát, nastupuje na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Jelka. 
 
                                                                                                                                         Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                                            starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.