Ugrás a tartalomra

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Közzétett
12. január 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
12. január 2023 − 31. január 2023
Kategória

Pre: Tomáš Horváth
Od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Pod číslom: OcÚJE-37/2023

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 30.01.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

  • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
  • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
  • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 12.01.2023
Zvesené:
V Jelke dňa 12.01.2023

Részletek

Dokumentum ID: 37/2023

Mellékletek