Ugrás a tartalomra

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Közzétett
19. január 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
19. január 2023 − 7. február 2023
Kategória

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Pre:                Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Jelka

Od:                 Okresný súd Galanta

Pod číslom:    OcÚJE-136/2023

Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 06.02.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

  • v pondelok      od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
  • v utorok          od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v stredu           od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
  • vo štvrtok       od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v piatok           od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 19.01.2023

Zvesené:

Részletek

Dokumentum ID: 136/2023

Mellékletek