Ugrás a tartalomra

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Közzétett
10. október 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
10. október 2022 − 29. október 2022
Kategória

Pre: Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Jelka
Od: Okresný súd Galanta
Pod číslom: OcÚJE-1732/2022

Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 28.10.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Vyvesené: 10.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 29.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.