Ugrás a tartalomra

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Közzétett
12. szeptember 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
12. szeptember 2022 − 26. szeptember 2022
Kategória

Pre: Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Jelka
Od: Okresný súd Galanta
Pod číslom: OcÚJE-1594/2022 

Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 30.09.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch: 
– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 12.09.2022Zvesené:

V Jelke dňa 12.09.2022

Ing. Gabriel Kiš

starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.