Ugrás a tartalomra

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Közzétett
18. július 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
18. július 2022 − 1. augusztus 2022
Kategória

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Zb. v znení neskorších predpisov § 169 ods. 6

menujem

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 29. októbra 2022

PhDr. Nikoleta Molnáriová

Telefónne číslo: 0910 221 911

e-mail: socialne@jelka.sk

adresa: Obecný úrad Jelka, Mierová 959/17, 925 23  Jelka   

V Jelke, dňa 18.07.2022

                                                Ing. Gabriel Kiš
                                                   starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.