Trnavský samosprávny kraj vydal VZN č. 79/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Közzétett
6. július 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
6. július 2022 − 20. július 2022
Kategória

Mellékletek