Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania “Rodinný dom” na pozemku parc. č. 705 k. ú. Jelka.

Közzétett
22. március 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
22. március 2023 − 5. április 2023
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: OcÚJE-465/2023

Mellékletek