Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania „Rodinný dom“ na pozemku parc. č. 705 k. ú. Jelka.

Zverejnené
22. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. marca 2023 − 5. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-465/2023

Prílohy