Ugrás a tartalomra

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania „Rodinný dom” na pozemku parc. č. 705 k. ú. Jelka.