Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Közzétett
31. január 2014
Kategória

Mellékletek