Ugrás a tartalomra

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy