Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

Közzétett
10. február 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
10. február 2023 − 26. február 2023
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 303/2023

Mellékletek