Ugrás a tartalomra

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka