Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7-2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

Közzétett
31. december 2020
Kategória

Mellékletek