Ugrás a tartalomra

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2023 o miestnych daniach