Ugrás a tartalomra

Zápisnica z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 31.01.2023