Zápisnica z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 31.01.2023

Zverejnené
10. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 10. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 303/2023

Prílohy