Ugrás a tartalomra

Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR