Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 23. januára 2023
Kategória

Prílohy