Ugrás a tartalomra

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jelke

Közzétett
19. szeptember 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
19. szeptember 2022 − 3. október 2022
Kategória

Obec  Jelka  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1.  Štefan Bohony, 58 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

2.   Richard Hakszer, Mgr., PhD., 45 r., štátny radca, nezávislý kandidát

3.  Róbert Kovács, Ing., 46 r., riaditeľ, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari.    národnosti. regióny

4.   Imrich Madarász, Mgr., 48 r., SZČO, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

5.   Mária Madarászová, Bc., 42 r., administratívna pracovníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

6.   Erik Márton, Mgr., 31 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

7.   Zoltán Márton, Ing., 33 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

8.   Emil Maszay, 43 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

9.  Matilda Némethová, 52 r., laborantka, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

10.  Alžbeta Polomová, 42 r., predavačka, nezávislá kandidátka

11.  Ladislav Ravasz, 50 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

12.  Tomáš Ruman, Ing., 52 r., technický manažér, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

13.  Zoltán Szabó, 43 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

14.  Attila Tamás, Bc., 50 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

15.  Peter Török, 35 r., konateľ, nezávislý kandidát

16. Imrich Tumma, Ing., 46 r., majster výrobného strediska, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.

V Jelke

Dátum:

19.09.2022

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce

1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.