Ugrás a tartalomra

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Jelka

Közzétett
19. szeptember 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
19. szeptember 2022 − 3. október 2022
Kategória

Obec  Jelka  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1.  Maroš Bánoczký, Mgr., 46 r., manažer, nezávislý kandidát

2.  Gabriel Kiš, Ing., 46r., starosta obce, nezávislý kandidát

3.  Imrich Madarász, Mgr., 48 r., SZČO, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

4.  Rita Véghová, Mgr., 57 r., vedúca odboru výstavby, nezávislá kandidátka

V Jelke

Dátum: 19.09.2022

————————————–

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.