Zverejnenie všeobecného záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Közzétett
23. augusztus 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
23. augusztus 2022 − 6. szeptember 2022
Kategória

Mellékletek