Ugrás a tartalomra

Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Jóka község polgármestere összehívja Jóka község 2022. évi 1. rendkívüli képviselő-testületi ülését, melyre 2022. augusztus 16-án (kedden) 18.00 órai kezdettel kerül sor a helyi községi hivatal tárgyalótermében.

Programjavaslat:

1. Megnyitó

2. A plenáris ülés programjának jóváhagyása

3. Jegyzőkönyvvezető kijelölése, tervezetkészítő bizottság és jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása

4. Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzése

5. Interpelláció

6. 2. változtatás Jóka község költségvetésében a 2022 évben

7. A részleges költségtérítési járulék és a rezsi költségtérítési járulék mértékének meghatározásáról, valamint a Jóka község által alapított iskolai étkezdékben történő befizetések feltételeiről szóló Jóka Község 4/2022 számú általános érvényű rendelettervezetének előterjesztése

8. A Jóka község által alapított napközi otthon működtetésére szánt részleges havi költségtérítési járulék mértékéről szóló Jóka Község 5/2022 számú általános érvényű rendelettervezetének előterjesztése

9. A Jóka község által alapított helyi óvoda működtettésére szánt részleges havi költségtérítési járulék mértékéről szóló Jóka Község 6/2022 számú általános érvényű rendelettervezetének előterjesztése

10. Egyéb:

a) Egyszeri anyagi támogatás iránti kérelem (Csemadok Jóka – Jelka)

b) Jóka Község tulajdonában lévő telek megvásárlásának lehetősége iránti kérelem: kataszteri térkép „C” regiszterében 1301 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 982 sz. parcella, Jóka katasztere (Mgr. Radoslav Luterán és Nikoleta Luteránová)

c) Jóka Község tulajdonában lévő telek bérelésre irányuló kérelem: kataszteri térkép „C” regiszterében 1301 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 982 sz. parcella, Jóka katasztere (Dávid Dömény)
d) Tulajdonrész bérelésre irányuló kérelem: kataszteri térkép „E” regiszterében 3638 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 556/1 sz. parcella, Jóka katasztere és a kataszteri térkép „E” regiszterében 3638 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 556/2 sz. parcella, Jóka katasztere (Mária Morvaiová)
e) Tulajdonrész bérelése irányuló kérelem: kataszteri térkép „E” regiszterében 3638 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 556/1 sz. parcella, Jóka katasztere és a kataszteri térkép „E” regiszterében 3638 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 556/2 sz. parcella, Jóka katasztere (Júlia Chudá)

11. Vita

12. Határozati javaslatok

13. Az ülés berekesztése

Jókán 2022.08.09

Tisztelettel

                                                                                                                             Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                                polgármester

Közzétéve a község hivatalos hirdetőtábláján: 2022.08.09.

Közzétéve Jóka község hivatalos weboldalán, www.jelka.sk: 2022.08.09.

Mellékletek

Leírás

Jóka község polgármestere összehívja Jóka község 2022. évi 4. tervezett képviselő-testületi ülését, melyre 2022. október 5-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel kerül sor a helyi községi hivatal tárgyalótermében.
 
Programjavaslat:
1. Megnyitó
2. A plenáris ülés programjának jóváhagyása
3. Jegyzőkönyvvezető kijelölése, tervezetkészítő bizottság és jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása
4. Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Interpelláció
6. A község polgármesterének tájékoztatása Kovács József képviselői mandátumának megszűnéséről, helyébe lépő František Tóth, független képviselőjelölt képviselőtestületi mandátumának felvétele, a képviselőtestület képviselőjének eskütétele, okmány átadása
7. Jóka kataszterében, a kataszteri térkép „C” regiszterében az 1301. számú tulajdoni lapon nyilvántartott 982/3 sz. községi telekre vonatkozó versenypályázat kiértékelése
8. Jóka község különleges körülmények által indokolt tulajdonjog eladására irányuló szándéka – kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott újonnan kialakított 1182/7 sz. telek, Jóka katasztere
9. A község vagyonának különleges körülmények által indokolt bérbeadása – kataszteri térkép „E” regiszterében a 3638. számú tulajdoni lapon nyilvántartott 556/1 és 556/2 sz. községi telkek, Jóka katasztere
10. A község vagyonának bérbeadása – kataszteri térkép „E” regiszterében a 968. számú tulajdoni lapon nyilvántartott 283/4, 294/3, 299/2, 299/3, 300/3 és 300/2 sz. községi telkek, Erecs katasztere
11. A helyi kápolnánál elterülő park elnevezése
12. Egyéb
13. Vita
14. Határozati javaslatok
15. Az ülés berekesztése
 
Jókán 2022.09.29
 
Tisztelettel
 
Ing. Gabriel Kiš, polgármester
 
Közzétéve a község hivatalos hirdetőtábláján: 2022.09.29
Közzétéve Jóka község hivatalos weboldalán, www.jelka.sk: 2022.09.29

Mellékletek

Leírás

Jóka község polgármestere összehívja Jóka község 2022. évi 3. tervezett képviselő-testületi ülését, melyre 2022. június 28-án (kedden) 18.00 órai kezdettel kerül sor a helyi községi hivatal tárgyalótermében.

Programjavaslat:

1. Megnyitó

2. A plenáris ülés programjának jóváhagyása

3. Jegyzőkönyvvezető kijelölése, tervezetkészítő bizottság és jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása

4. Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzése

5. Interpelláció

6. A község 2021-es évi zárszámadásának jóváhagyása

7. Tájékoztatás a 2021-es helyi fejlesztési díjról

8. A községi főellenőr 2022. év II. félévére vonatkozó munkaterve

9. A 2022-es önkormányzati választásokra vonatkozó határozatok jóváhagyása

10. Jóka Község 3/2022 sz. általános érvényű rendelettervezete a Jóka község 2/2014 sz. lakosság ivóvízzel történő vészhelyzeti ellátásáról szóló általános érvényű rendeletének hatályon kívül helyezésére

11. Szociális bérlakás kiutalása

12. Egyéb:

a) Tulajdonrész megvásárlására irányuló kérelem: kataszteri térkép „E” regiszterében 3638 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 556/1 sz. parcella, Jóka katasztere és a kataszteri térkép „E” regiszterében 3638 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 556/2 sz. parcella, Jóka katasztere

b) Pénzügyi támogatás iránti kérelem (DPO SR)

c) Pénzügyi támogatás igénylése 2022-re

13. Vita

14. Határozati javaslatok

15. Az ülés berekesztése

Jókán 2022.06.21.

Tisztelettel

                                                                                                                             Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                                polgármester

Közzétéve a község hivatalos hirdetőtábláján: 2022.06.21.

Közzétéve Jóka község hivatalos weboldalán, www.jelka.sk: 2022.06.21.

Mellékletek

Leírás

Jóka község polgármestere összehívja Jóka község 2022. évi 2. tervezett képviselő-testületi ülését, melyre 2022. áprílis 26-án (kedden) 18.00 órai kezdettel kerül sor a helyi községi hivatal tárgyalótermében
Programjavaslat:
1. Megnyitó
2. A plenáris ülés programjának jóváhagyása
3. Jegyzőkönyvvezető kijelölése, tervezetkészítő bizottság és jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása
4. Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Interpelláció
6. Jóka község statútumának jóváhagyása
7. Versenypályázat kiértékelése
8. Mátyusföldi regionális turisztikai szervezetbe való belépés
9. A község beruházási tevékenységeinek társfinanszírozására tervezett hitelösszeg jóváhagyásának kérelme
10. Egyéb:
a) Tankó Ramóna, Jóka kataszterében, a kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott újonnan kialakított 1390/17 és 1390/4 sz. parcellára vonatkozó tulajdonjog vásárlására irányuló kérelme
b) Janík Gábor és Janík Marcela, Jóka kataszterében, a kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott újonnan kialakított 1174/60 sz. parcellára vonatkozó tulajdonjog vásárlására irányuló kérelme
c) Natan Demo kérelme a Jóka kataszterében, a kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott újonnan kialakított 877 és 876/1 sz. parcellák telek határainak cserével történő módosításáról
d) Simona Drozdová és Libor Modrovich Jóka kataszterében, a kataszteri térkép „E” regiszterében nyilvántartott újonnan kialakított 1174/1 és kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott újonnan kialakított 1183/1 sz. parcellák használati joggal kapcsolatos kérelme
e) Mgr. Jiří Hendrich kérése Gottwald utca átnevezéséről
11. Vita
12. Határozati javaslatok
13. Az ülés berekesztése

Jókán 2022.04.19.

Tisztelettel

                                                                                                                             Ing. Gabriel Kiš
                                                                                                                                polgármester

Közzétéve a község hivatalos hirdetőtábláján: 2022.04.20.

Közzétéve Jóka község hivatalos weboldalán, www.jelka.sk: 2022.04.20.

Mellékletek

Leírás

Jóka község polgármestere összehívja Jóka község 2022. évi 1. tervezett képviselő-testületi ülését, melyre 2022. február 22-én (kedden) 18.00 órai kezdettel kerül sor a helyi vállalkozói inkubátorházban (2. emelet).

Programjavaslat:
1. Megnyitó
2. A plenáris ülés programjának jóváhagyása
3. Jegyzőkönyvvezető kijelölése, tervezetkészítő bizottság és jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása
4. Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Interpelláció
6. A községi főellenőr jelentése a 2021-es évi ellenőrző tevékenységéről
7. Változás a költségvetés tőkerészében
8. A települési hulladék szelektív gyűjtésére irányuló vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának jóváhagyása
9. Az Állami Építési Alaphoz benyújtandó Hitel és a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumához benyújtandó támogatás kérelmének jóváhagyása
10. A község beruházási tevékenységeinek társfinanszírozására tervezett hitelösszeg jóváhagyásának kérelme
11. Jóka község helyi kápolna körüli telkek résztulajdonának megvásárlására irányuló szándéka
12. Jóka község résztulajdon-vásárlásra irányuló szándéka az Újhelyjóka kataszterében, kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott 193/1 sz. és a Újhelyjóka kataszterében, kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott 193/2 sz. parcellára, valamint a 684. helyrajzi sz. építményre Jóka községben, melyek a 206. sz. tulajdoni lapon vannak nyilvántartva
13. Versenypályázat kiírása (Jóka kataszterében, a kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott újonnan kialakított 1388/7 sz. parcella)
14. A Jókai Vízimalom üzemeltetésében való kölcsönös együttműködésről szóló szerződés 1. számú függelékének jóváhagyása
15. Jóka község 1/2022. számú általános érvényű rendelete a kutyatartás bizonyos feltételeiről Jóka község területén
16. Jóka község 2/2022. számú általános érvényű rendelete a községi bérlakások kiutalásának feltételeiről és a bérleti díj számításának módjáról
17. Egyéb:
a) Hakszer Éva, Jóka kataszterében, a kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott újonnan kialakított 1388/6 sz. parcellára vonatkozó tulajdonjog vásárlására irányuló kérelme
b) T-Zone s. r. o. kérelme a Jóka kataszterében, a kataszteri térkép „C” regiszterében nyilvántartott 883/11 sz. parcellán található helyi út és közvilágítás átvételére
c) T-Zone International Transport, s. r. o. „Kráľovská dolina 2. és 3. szakasz“ beruházási tervének jóváhagyására vonatkozó kérelme
d) Mgr. Jiří Hendrich kérése Gottwald utca átnevezéséről
18. Vita
19. Határozati javaslatok
20. Az ülés berekesztése

Jókán 2022.02.16

Tisztelettel

Ing. Gabriel Kiš
                                                                                                                                polgármester

Közzétéve a község hivatalos hirdetőtábláján: 2022.02.16

Közzétéve Jóka község hivatalos weboldalán, www.jelka.sk: 2022.02.16

Mellékletek

Leírás

összehívja

Jóka község 2021. évi 1. képviselő-testület ülését, melyre 2021. március 9-én (kedd)  18.00 órai kezdettel kerül sor a helyi vállalkozói inkubátorházban (2.emelet).

Programjavaslat:

1. Megnyitó

2. A plenáris ülés programjának jóváhagyása

3. Jegyzőkönyvvezető kijelölése, tervezetkészítő bizottság és jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása

4. Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzése

5. Interpelláció

6. A községi főellenőr 2020. évi ellenőrző tevékenységéről szóló jelentése

7. Jóka község 1/2021. számú általános érvényű rendeletének tervezete a választási plakátok kihelyezésének feltételeiről

8. A képviselő-testület 2020.09.18-án kelt, 36.,/2020/OZ-3 számú határozata alapján meghirdetett, valamint a képviselő-testület 47.,/2020/NZ OZ-3 számú határozatával 2020.10.27-én meghosszabbított adománygyűjtés elszámolásáról szóló jelentés

9. Egyéb

10. Vita

11. Határozati javaslat

12. Befejezés

Jóka, 2021. március 4-én

Tisztelettel

                                                                                                                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 polgármester

Közzétéve a község nyilvános tábláján és a község web oldalán, www.jelka.sk: 2021.03.04