Informácia pre občanov od ZsVS a.s. o zmene zákona a povinnosti pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu

Kategória

Közzétett 6. február 2023.
Módosítás nélkül .