Informácia pre občanov od ZsVS a.s. o zmene zákona a povinnosti pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu

Kategória

Zverejnené 6. februára 2023.
Bez úpravy .