Ugrás a tartalomra

Helyi közlemények: 2023.02.06.

Közzétéve 6.2.2023.

1/

Tisztelt magánvállalkozók! Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket a légszennyezéssel kapcsolatos törvény által előírt kötelezettségeikre. A törvény értelmében a légszennyező forrás üzemeltetője köteles minden év február 15.-ig bejelenteni az általa rendszeresen, vállalkozói célra használt kis légszennyező forrás üzemanyagfogyasztását, melyből megállapítható az üzemeltetés folyamán keletkezett méreganyagok mennyisége, s ezáltal a levegőterhelési szint. Bejelentésüket megtehetik a községünk honlapján, www.jelka.sk, található formanyomtatvány segítségével, melyet online is elküldhetnek.

2/

A Galántai Járási Állategészségügyi és Élelmezési Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a baromfiállományok és háztáji gondozásban tartott madárállományok tulajdonosai az emberre és az állatokra rendkívül veszélyes madárinfluenzát észleltek a galántai járásban. Ezért Jóka község kataszteri területét behatároló övezetté nyilvánítja, mivel ezen terület a madárinfluenza gócpontjának 10 km-es körzetébe esik. A gazdaságokra és háztáji udvarokra az összeírás  intézkedését rendelte el. Számba kell venni a baromfiállományok és háztáji gondozásban tartott madárállományok, háziállatok – tyúkok, pulykák, libák, kacsák, galambok és egyéb házi gondozásban levő madarakat . Kérjük lakosainkat, hogy amennyiben szárnyasokat vagy madarakat tartanak, 2023. február 8-ig jelentsék azt be a községi hivatalban (mennyiség és faj), ügyfélfogadó napokon, vagy a következő telefonszámon: 031 78 76 182, vagy  031 78 76 132.   

Az óvintézkedés a következő: A községben minden baromfiállományt, egyéb háztáji gondozásban tartott tartott szárnyas állományt az udvar kijelölt épületében zártan kell tartani, hogy a gazdaság más baromfiállományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

3/

Gyászhirdetés: 2023.02.06.

Tisztelt lakosság!

Mély fájdalommal tudatjuk Önökkel, hogy 84 éves korában távozott az élők sorából Turányi Jánosné, született Jónáš Mária. A temetési szertartás 2023.02. 07-én, (kedden) 13:30 órakor kezdődik a jókai  temetőben. A községi hivatal és a polgári ügyek testülete ezúton fejezi ki részvétét az elhalálozott családjának.