Ugrás a tartalomra

Helyi közlemények: 2023. 12.15.

Közzétéve 15.12.2023.

1/

Mindenkit szeretettel meghívunk a Karácsonyi Zenei Napok keretében 2023. december 16-án, szombaton 17.00 órakor a jókai római katolikus templomban sorra kerülő Ünnepi Hangversenyre. Fellép a Kecskeméti énekes kör.

2/

Rőth Dániel, Új út 714 házszám alatti lakos tudatja az érdeklődőkkel, hogy 2023.12.16-án, szombaton, 08:00 – 10:00 óráig almát, körtét, szárított almát és  almalét fog árulni.

3/

Kedves Jókaiak!

Szeretettel várjuk Önöket adventi rendezvényeinkre! December 16-án az Ilka téren, 14.00-tól karácsonyi finomságokat vásárolhatnak: friss pecsenyét, karácsonyi káposztalevest, finom sütiket, karácsonyi puncsot és forralt bort, továbbá mézet és forralt mézbort is. A MÁSODIK KARÁCSONYVÁRÓ EST 16.30-kor kezdődik, melyen az alapiskola tanulóinak műsorát láthatják, majd a Tankó testvérek játszanak karácsonyi dalokat.

Jöjjenek el falunk ünnepi díszbe öltözött főterére, várjuk együtt a karácsonyt!

4/

Deák Attila, vágfarkasdi vállalkozó tudatja a lakossággal, hogy holnap 2023. december 16-án (szombaton) 8:00-tól 11:00 óráig az Ilka téren kedvezményes áron Simonyban (Partizánske) gyártott férfi és női félcipőket, meleg cipőket, csizmákat, gumicsizmákat, bakancsokat (bélelt bakancsokat is), sportcipőket, papucsokat, mamuszokat, kantáros és hagyományos munkaruhákat, munka kabátokat és termo zoknikat fog árulni.

5/

Jóka község polgármestere Kiš Gábriel mérnök ezennel összehívja Jóka község 4. nem tervezett képviselőtestületi ülését, melyre 2023.12.20-án /szerdán/ 18:00 órai kezdettel kerül sor a helyi községi hivatal tárgyalótermében.

6/

Tudatjuk a lakossággal hogy a községi hivatal 2023. 12. 18-án, hétfön, 12.00 óráig lesz nyitva. Megértésüket köszönjük.

7/

A körzeti orvosnő, Szakács doktornő értesíti a pacienseit, hogy 2023.12.18-tól -2023.12.22-ig (beleértve) nem fog rendelni. Helyettesíteni MUDr. Pomóthyné fogja Nagyfödémesen, csakis sürgős esetekben. Telefonszám: 031/7878 102.

8/

Oznam: Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante.

Vážení občania !

            Predo dvermi sú najkrajšie sviatky roka Vianoce, ktoré do rodín prinášajú pokoj a pohodu. Hasičský a záchranný zbor Vám želá ich príjemné prežitie, aby ich pohodu nenarušila žiadna nežiaduca udalosť. Preto nám dovoľte dať niekoľko rád aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a v pohode:

  • stromček umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies a kozubov,
  • na stromčeku neumiestňujte sviečky ani prskavky,
  • používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia a nevykonávajte žiadne neodborné zásahy,
  • pri odchode z domu a počas noci, osvetlenie stromčeka vypínajte,
  • adventný veniec pokladajte na pevný a podľa možnosti nehorľavý podklad v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov v byte ako sú záclony, závesy…,
  • sviečky na adventnom venci stabilne zaistite, aby sa zabránilo ich vypadnutiu,
  • sviečky na adventnom venci nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či domácich zvierat.

Vítanie a oslava príchodu nového roka je často spojené s používaním pyrotechniky. Používajte pyrotechniku iba certifikovanú a zakúpenú v obchode. Pri používaní pyrotechniky sa držte zásad bezpečného zaobchádzania, ktoré si treba dôkladne prečítať pred samotným použitím. Pyrotechnika nepatrí do rúk detí a zamedzte prístupu detí k pyrotechnike.                       Pri používaní pyrotechniky dbajte o to, aby pyrotechnika bola nasmerovaná mimo budov, skládok horľavých materiálov a lesov.

Tieto sviatočné sa vyznačujú zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne vznikajú požiare, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský faktor ako je nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní otvoreného ohňa.

V prípade, že by došlo k požiaru, ihneď kontaktujte hasičov na čísle 150 alebo 112. Ak je oheň menší, skúste ho uhasiť hasiacim prístrojom alebo iným spôsobom.

Spracovalo: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante.