Ugrás a tartalomra

Referendum 2023. január 21. Éljünk alkotmányos jogunkkal, vegyünk részt a népszavazáson!

Közzétéve 18.1.2023.

2022. augusztus 24-én a Szlovák Köztársaság elnöke a beérkezett állampolgári beadvány alapján népszavazást hirdetett meg, melynek időpontja:

2023. január 21., szombat, 7:00 órától 22:00 óráig.

Miről szavazunk:


A 2023. január 21-i népszavazáson arról kérdezik a választókat, egyetértenek-e azzal, hogy népszavazás útján vagy parlamenti határozattal lerövidíthető legyen a választási ciklus. 


A népszavazáson feltett kérdés :

 • Egyetért azzal, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa
  választási időszakának idő előtti befejezése népszavazással vagy a
  Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának határozatával
  végrehajtható, a Szlovák Köztársaság alkotmányának oly módon
  történő módosításával, hogy:
 • a 73. cikk 1. bekezdésének vége vesszővel és az alábbi
  szavakkal egészül ki: „ha ezzel az alkotmánnyal összhangban nem
  kerül sor a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa választási
  időszakának idő előtti befejezésére.”;
 • a 81.a) cikkben az a) pontot az alábbi új b) pont követi:
  „b) választási időszakának idő előtti befejezésével,”.
  Az eddigi b) – f) pontok jelölése c) – g) pontokra módosul;
 • a 82. cikk 5. bekezdés a „választási időszak” szavak után
  vesszővel és „a választási időszak idő előtti befejezésével”
  szavakkal egészül ki;
 • a 84. cikk 3. bekezdésben „A 7. cikk (3) és (4) bekezdése
  szerinti nemzetközi szerződés” szavakat vessző és az alábbi
  szavak követik: „a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa
  választási időszakának idő előtti befejezéséről szóló határozat
  elfogadásáról a 86. cikk. n) pontja szerint”;
 • a 86. cikk az alábbi n) ponttal egészül ki:
  „n) határoz a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa választási
  időszakának idő előtti befejezéséről; az elfogadott határozat
  általánosan kötelező erejű, és a törvényekkel azonos módon kerül
  kihirdetésre.”;
 • a 93. cikk 2. bekezdés vége az alábbi szavakkal egészül ki: „a
  Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa választási időszakának idő
  előtti befejezését is beleértve.”;
 • a 98. cikk 2. bekezdésének szövege:
  „A népszavazáson elfogadott javaslatokat a Szlovák Köztársaság
  Nemzeti Tanácsának elnöke mint alkotmánytörvényt hirdeti ki.”?

A referendumban szavazati joga minden olyan szlovákiai állampolgárnak van,
aki választójoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, vagyis aki
legkésőbb a referendum napján betöltötte a 18-ik életévét.

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén

 • abban a választókörzetben választhat, amelynek választói névjegyzékébe be van jegyezve, —
 • vagy bármely választókörzetben választhat, választói igazolvány alapján. A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül postai úton választhat, ha
 • a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és kérelem alapján
  bejegyezték a speciális választói névjegyzékbe,
 • a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a referendum
  időpontjában az ország területén kívül tartózkodik, és a postai úton történő választást kérvényezi abban a községben, ahol az állandó lakhelye van.

Ön melyik választókörzetben szavaz?

Községünkben három választókörzetben adhatja le szavazatát: 1. kultúrház-nagyterem, 2.kultúrház-kisterem, 3. egészségügyi központ. A népszavazásról szóló határozatot a választókörzete megjelölésével együtt mindenki a postaládájába kapta a tavalyi év végén.

Ha nem biztos benne, lakcíme alapján online is megtalálhatja választókerületét.