Ugrás a tartalomra

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska

Közzétéve 30.12.2022.

Kategória

Názov projektu:

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska

Prijímateľ:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Užívateľ:

Obec Jelka

Začiatok realizácie:

Ukončenie realizácie:

Výška podpory:

14 765,80 €

Cieľ projektu 1.3.1:

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Plánované aktivity:

Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu:

dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb, výsadba drevín, aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín, ochrana pôdneho substrátu, nevyhnutné terénne a zemné úpravy, fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov

dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb, výsadba drevín, aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín, ochrana pôdneho substrátu, nevyhnutné terénne a zemné úpravy, fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov

dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb, výsadba drevín, aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín, ochrana pôdneho substrátu, nevyhnutné terénne a zemné úpravy, fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov

  • dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb,
  • výsadba drevín,
  • aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
  • ochrana pôdneho substrátu,
  • nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
  • fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov,