Prestupné bývanie – obec Jelka

Kategória

Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Trvanie projektu: 4/2019 – 12/2023

Nenávratný finančný príspevok: 511 107,70  €

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt


Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Közzétett 3. április 2019.
Szerkesztett 3. január 2023.