Ugrás a tartalomra

Projekt DANUBE BIKE & BOAT

Közzétéve 21.4.2022.

Kategória

Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“, realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, prioritná os 1 „Príroda a kultúra”, špecifický cieľ 1.1 “Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti”, sa zameria na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorením unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Vnútrozemská delta Dunaja“ prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Aktivity 9-tich partnerov v projekte, pokrývajúce potreby 30 obcí na území 5 krajov, sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie poskytujúcej služby v oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja. Územie je špecifické fenoménom vody, kde všetky tri rieky vytvárajú najrozsiahlejšiu vnútrozemskú deltu v Európe. Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty cestovného ruchu a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám. V rámci projektu bude dobudovaná rekreačná, vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 36 miestach na Slovensku a v Maďarsku, bude zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke, postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, založené Korzo v Zálesí a vytvorí sa rozvojová stratégia cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia samostatnej marketingovej značky. Vytvorenie, dlhodobé rozvíjanie a propagácia spoločnej cezhraničnej destinácie bude dosiahnuté vďaka spolupráci viacerých aktérov destinačného manažmentu na obidvoch stranách hranice ako aj vďaka priamo alebo nepriamo finančne podporovaným aktivitám zo strany slovenských a maďarských samospráv. Dĺžka projektu je 24 mesiacov pri celkovom rozpočte 2,863,279.37 EUR.

PARTNERI PROJEKTU

1.    Bratislavský samosprávny kraj – vedúci partner projektu

2.    Mosonmagyaróvar Város Önkormányzat – partner

3.    Mestská časť Bratislava – Vrakuňa – partner

4.    Obec Zálesie – partner

5.    KAJAK CANOE KLUB Šamorín – partner

6.    Trnavský samosprávny kraj – partner

7.    Obec Jelka – partner

8.    Nitriansky samosprávny kraj – partner

9.    Mesto Kolárovo – partner

Viac informácií nájdete na stránkach :

www.skhu.eu

http://www.region-bsk.sk/projekt-danube-bike-boat.aspx