Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie – referendum

Közzétett
11. november 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
11. november 2022 − 23. január 2023
Kategória

Mellékletek