Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie – referendum

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 23. januára 2023
Kategória

Prílohy