Ugrás a tartalomra

Informácie o žiadostiach o dotáciu z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie

Közzétett
9. január 2024
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
9. január 2024 − 25. január 2024
Kategória

Obec Jelka v súlade s § 13 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, zverejňuje informácie o podaných žiadostiach o dotáciu z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie, informácie o schválených a neschválených žiadostiach o dotáciu z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie a informácie o poskytnutých dotáciách z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie.

Mellékletek